AGENDA

 

    15 Januari 2018

 

 

Jaarvergadering (aanvang 20.00 uur)

 
11 Maart 2018 Vogelbeurs
 
16 April 2018 Ledenvergadering (aanvang 20.00 uur)  
         10 September 2018 Ledenvergadering (aanvang 20.00 uur)  
    15 Oktober 2018 Ledenvergadering (aanvang 20.00 uur)  
09 - 10 - 11  November 2018 Onderlinge Tentoonstelling 2018