AGENDA

 

    13 Januari 2020

 

 

Jaarvergadering (aanvang 20.00 uur)

bij het gilde 

visserlaan 35

08  Maart  2020 Vogelbeurs
Bij het Gilde
  April 2020 Ledenvergadering (aanvang 20.00 uur) Vervalt
 22  juni 2020 Bijzondere vergadering (aanvang 20.00 uur) Bij het Gilde

    7 september 2020 en

12 oktober 2020

Ledenvergadering (aanvang 20.00 uur) Vervalt

06- 07 - 08

November 2020

Tentoonstelling Witropaka 2020 Vervalt Vervalt